Kosten

Vergoeding

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het wettelijk eigen risico voor 2021 is op minimaal € 385,- vastgesteld.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een gerichte verwijzing (GB GGZ of S GGZ) van de huisarts noodzakelijk.

Check uw polis en/of neem contact op met uw zorgverzekeraar om te controleren of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt en hoeveel er door de verzekeraar vergoed wordt. Dit kan behoorlijk verschillen per zorgverzekeraar en per polis !

 

Contracten 2021

Momenteel heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

Dit betekent dat ik geen omzetplafonds heb, en de wachttijd voor iedereen (ongeacht zorgverzekeraar, soort polis of tijd van het jaar) dus gelijk is.

Het betekent echter ook dat u eerst zelf de rekening van de behandeling moet betalen en dat u daarna een deel (50% - 100%) via uw zorgverzekering terug krijgt. Hoeveel dit is hangt van uw polis & zorgverzekeraar af. Ik raad u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om hier goed over te worden geïnformeerd.

 

Geen contract met uw zorgverzekeraar?

Als ik geen contract met uw zorgverzekeraar heb afgesloten, betaalt u eerst zelf de rekening. U krijgt een gedeelte van uw verzekeraar terug. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar

Als u een volledige restitutiepolis heeft, krijgt u het marktconforme tarief volledig vergoed.

 

Tarieven

Voor verzekeraars waarmee ik geen contracten heb afgesloten, hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde, door de NZa vastgestelde tarieven voor de GBGGZ en de SGGZ.

Klik hier voor de NZa tarieven BGGZ 2021

Klik hier voor de NZa tarieven SGGZ 2021

Klik hier voor de NZa tarieven BGGZ 2020

Klik hier voor de NZa tarieven SGGZ 2020

Klik hier voor de NZa tarieven BGGZ 2019

Klik hier voor de NZa tarieven SGGZ 2019

Klik hier voor de NZa tarieven BGGZ 2018

Klik hier voor de NZa tarieven SGGZ 2018

Klik hier voor de NZa tarieven BGGZ 2017

Klik hier voor de NZa tarieven SGGZ 2017

Hier vind u meer informatie en een rekenvoorbeeld van de kosten en vergoeding van de behandeling.

 

Tarief zelfbetalers (zorg)product

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de GBGGZ en de SGGZ, met een maximum gemiddeld uurtarief van € 114,41 in 2021. Als zelfbetaler kunt u deze rekeningen niet indienen bij uw zorgverzekeraar!

 

Tarief no-show

Het tarief voor no-show is € 75,00 per gemiste afspraak.

Indien u niet op de afgesproken afspraak verschijnt of binnen 24 uur voor de geplande afspraak heeft afgezegd, wordt dit tarief in rekening gebracht.

Deze rekening moet u tijdig zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering. De therapie kan worden opgeschort indien niet betaald is.

 

Tarief overig (zorg)product

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie “ozp niet-basispakketzorg consult”, vastgesteld door de NZa, is voor 2021 € 114,41 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100% van dit vastgestelde tarief.

 

Betalingsvoorwaarden.

De geldende betalingsvoorwaarden leest u hier.