Kosten

Vergoeding

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het wettelijk eigen risico voor 2022 is op minimaal € 385,- vastgesteld.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een gerichte verwijzing (GB GGZ of S GGZ) van de huisarts noodzakelijk.

Check uw polis en/of neem contact op met uw zorgverzekeraar om te controleren of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt en hoeveel er door de verzekeraar vergoed wordt. Dit kan behoorlijk verschillen per zorgverzekeraar en per polis !

 

Contracten 2022

Momenteel heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

Dit betekent dat ik geen omzetplafonds heb, en de wachttijd voor iedereen (ongeacht zorgverzekeraar, soort polis of tijd van het jaar) dus gelijk is.

Het betekent echter ook dat u eerst zelf de rekening van de behandeling moet betalen en dat u daarna een deel (50% - 100%) via uw zorgverzekering terug krijgt. Hoeveel dit is hangt van uw polis & zorgverzekeraar af. Ik raad u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om hier goed over te worden geïnformeerd.

 

Geen contract met uw zorgverzekeraar?

Als ik geen contract met uw zorgverzekeraar heb afgesloten, betaalt u eerst zelf de rekening. U krijgt een gedeelte van uw verzekeraar terug. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar

Als u een volledige restitutiepolis heeft, krijgt u het marktconforme tarief volledig vergoed.

 

Tarieven

Voor verzekeraars waarmee ik geen contracten heb afgesloten, hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde, door de NZa vastgestelde tarieven voor de GBGGZ en de SGGZ. Voor de tarieven van 2022 zie hieronder de uitleg van het zorgprestatiemodel en de geldende NZa-tarieven voor 2022.


Het zorgprestatiemodel (vanaf 1 januari 2022 !)

Vanaf 1 januari 2022 geldt het zorgprestatiemodel als bekostigingssysteem in de GGZ. Het vervangt het DBC-systeem en de BGGZ-zorgtrajecten. 


Tarieven ZPM 2022

In het zorgprestatiemodel krijgt u per maand een rekening met daarop de "prestaties" met bijbehorende code, tijdsduur en tarief. Zo is direct inzichtelijk wat voor zorgcontacten er in rekening zijn gebracht voor die maand.

Let op! Er zijn verzekeraars die in 2022 geen zuivere restitutiepolissen meer uitgeven maar zogenoemde combinatiepolissen. Dit betekent dat het ziekenhuis dan nog wel 100% wordt vergoed, maar de GGZ-zorg wordt dan niet meer volledig vergoed. Ook hebben diverse verzekeraars aanvullende voorwaarden gesteld voor vergoeding van ongecontracteerde zorg, zoals bijvoorbeeld de eis om voorafgaand aan de behandeling toestemming te vragen aan de zorgverzekeraar als de behandeling mogelijk meer dan 35 contacten zal gaan inhouden. Controleer dus goed uw polisvoorwaarden die eind 2021 aan u toegestuurd zijn door uw zorgverzekeraar op beperkte vergoedingen en eventueel aanvullende eisen ! 

Let ook op het verschil tussen het NZa tarief en het gemiddeld gecontracteerd tarief. Als een zorgverzekeraar 75% vergoed is het de vraag of deze 75% vergoed van het NZa-tarief of 75% van hun eigen gemiddeld gecontracteerd tarief (wat vaak al 15-20% lager is dan het NZa-tarief). Dit kan dus een groot verschil opleveren op het bedrag dat u terugkrijgt van de verzekeraar. Vraag dit expliciet na en vaak is het fijn om dit bevestigd te krijgen via de mail om welk tarief het gaat zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan!

 

Klik hier voor meer uitleg over de kosten en de vergoedingen binnen het zorgprestatiemodel inclusief de NZa-tarieven die ik zal hanteren voor 2022. 

Klik hier voor de algemene folder voor patienten over het zorgprestatiemodel.

Klik hier voor meer informatie over het eigen risico.


 

Tarief zelfbetalers (zorg)product

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven binnen het ZPM (zorgprestatiemodel) voor de GBGGZ en de SGGZ, met een maximum gemiddeld uurtarief van € 117,33 in 2022. Als zelfbetaler kunt u deze rekeningen niet indienen bij uw zorgverzekeraar!

 

Tarief no-show

Het tarief voor no-show is € 75,00 per gemiste afspraak.

Indien u niet op de afgesproken afspraak verschijnt of binnen 24 uur voor de geplande afspraak heeft afgezegd, wordt dit tarief in rekening gebracht.

Deze rekening moet u tijdig zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering. De therapie kan worden opgeschort indien niet betaald is.

 

Tarief overig (zorg)product

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie “ozp niet-basispakketzorg consult”, vastgesteld door de NZa, is voor 2022 € 117,33 per sessie (45 min contacttijd en 15 min indirecte tijd). Het tarief in mijn praktijk is 100% van dit vastgestelde tarief.

 

Betalingsvoorwaarden.

De geldende betalingsvoorwaarden leest u hier.

 

Oude tarieven 2021 BGGZ & DBC's

Klik hier voor de NZa tarieven BGGZ 2021

Klik hier voor de NZa tarieven SGGZ 2021

Hier vind u meer informatie en een rekenvoorbeeld van de kosten en vergoeding van de behandeling.