Aanmelden

Aanmelden


De coronacrisis en de huidige ontwikkelingen hierin kunnen invloed hebben op de wachttijd en de continuiteit van de hulpverlening binnen mijn praktijk.  


Op dit moment is de praktijk gesloten voor nieuwe aanmeldingen ivm de lockdown/thuisonderwijs. 

Zodra ik weer nieuwe patienten kan aannemen zal ik dat hier ook vermelden.

U kunt zich dan aanmelden door uw naam, telefoonnummer en emailadres in te spreken op de voicemail van 06-21154114. Graag ook vermelden of de aanmelding is voor behandeling in de BGGZ of de SGGZ (indien bekend).


Vragen?

Heeft u vragen, spreek dan uw naam en het telefoonnummer waarop ik u kan bereiken duidelijk in op de voicemail van 06-21154114

Vermeld u dan ook het emailadres waar ik u eventueel op kan bereiken.Ik ben eventueel ook bereikbaar op onderstaand mailadres: praktijknordlys@xs4all.nl

Let op, dit is niet een versleutelde verbinding en dus ongeschikt om persoonlijke gegevens op door te geven!