Praktische informatie

Op deze pagina vindt u praktische informatie over aanmelding & behandeling binnen mijn praktijk.

In deze clientenfolder vindt u meer algemene informatie over uw rechten en plichten als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde psycholoog: clientenfolder LVVP 2020Aanmelden

U kunt zich aanmelden door uw naam, telefoonnummer en emailadres duidelijk in te spreken op de voicemail van 06-21154114. Graag ook vermelden of de aanmelding is voor behandeling in de BGGZ of de SGGZ (indien bekend).

In de schoolvakanties is de praktijk gesloten; aanmeldingen kunnen dan het best gedaan worden door een mail te sturen naar praktijknordlys@xs4all.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.


Telefonische screening

Na een telefonisch overleg over uw aanmelding, plan ik met u een intakegesprek. Of indien een doorverwijzing nodig is, geef ik u een gericht verwijsadvies.


Verwijsbrief

Om gebruik te kunnen maken van (door zorgverzekeraars vergoede) psychotherapie is een geldige verwijsbrief van de huisarts voor psychotherapie nodig. De huisarts zal inschatten of uw problemen in aanmerking komen voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of in de Specialistische GGZ (SGGZ).

Ik verzoek u bij de eerste afspraak deze verwijsbrief mee te nemen. Zonder deze verwijsbrief kan geen (vergoede) therapie worden gestart.


In de verwijsbrief moet het volgende vermeld staan:

-uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum

-uw zorgverzekering en polisnummer

-uw BSN-nummer

-verwijzing naar de GBGGZ of de SGGZ

-vermoeden van een DSM-diagnose

-AGB-code van de huisarts

-praktijkstempel + handtekening van de huisarts


Meenemen naar het eerste gesprek

Belangrijk voor het kunnen starten van een behandeling is dat u bij de eerste afspraak de volgende zaken meeneemt

-Geldige verwijsbrief

-Geldig identiteitsdocument (paspoort, ID, rijbewijs)

-Zorgverzekeringspasje


Intake

In de intake (meestal 1 of 2 gesprekken) zal ik u veel vragen stellen en samen met u uitzoeken wat er aan de hand is en welke behandeling daar het best bij aansluit.

Uw huisarts/verwijzer krijgt met uw toestemming een verslag met daarin ook een beknopt behandelplan.


Vragenlijsten (ROM)

Bij de intake, in de loop van de behandeling en aan het einde van de behandeling vraag ik u, via een beveiligd clientenportal, digitaal vragenlijsten in te vullen die een beeld geven van uw klachten en het verloop/effect van de therapie.

De uitslag van deze vragenlijsten bespreek ik persoonlijk met u.


Behandelplan

Voor de start van de behandeling stel ik samen met u een behandelplan op. Hierin staat de diagnose, de manier waarop we gaan werken, de behandeldoelen en het verwachte resultaat en verwachte tijdsduur van de behandeling.

U krijgt, indien u dat wenst, een (digitale) kopie van het behandelplan mee naar huis.

Regelmatig zullen we evalueren of de behandeling naar wens verloopt of dat er een verandering in het behandelplan nodig is.


Afspraken

De gesprekken duren over het algemeen 45 minuten. In geval van een EMDR-behandeling kan indien nodig besloten worden om dubbele sessies (90 minuten) af te spreken.


Afzeggen van afspraken

Indien u om welke reden dan ook de therapieafspraak moet afzeggen, dan dient u dit tenminste 24 uur voor de geplande afspraak te doen via mail, telefonisch of whatsapp. Indien u de afspraak te laat afzegt, wordt deze zitting in rekening gebracht.

Het no-show-tarief per sessie is € 75,00 in 2018. Deze rekening moet u zelf op tijd betalen en kunt u niet declareren bij uw ziektekostenverzekering.


Dossier

De gegevens over uw behandeling worden bijgehouden in een beveiligd digitaal patientendossier. Voor dit dossier geldt een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar gerekend vanaf het moment van afsluiting van de behandeling.


Afsluiting

Aan het einde van een behandeling zal ik met u een eindevaluatie maken. Ook zal middels vragenlijsten het effect van de behandeling en uw tevredenheid worden gevraagd. Een kort verslag van het resultaat en verloop van de behandeling zal met uw toestemming worden verstuurd aan uw huisarts/verwijzer.


In geval van acute nood

In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts of in avonduren/weekenden met de Huisartsenpost SHR 0900-5138039. 


Afwezigheid therapeut

De naam van de psychotherapeut die in een vakantie voor mij waarneemt, zal ik kenbaar maken in de gesprekken voorafgaande een vakantieperiode


Rechten en plichten

Lees meer over uw rechten en plichten als patient in deze WGBO-folder.

Indien u expliciet niet wilt dat de diagnose op de factuur naar de zorgverzekeraar komt te staan, heeft u de mogelijkheid om een zogenoemde privacyverklaring in te vullen. Vraag dit formulier bij mij op indien u dit wilt.


Klachtmogelijkheden

Als u niet tevreden bent of een klacht heeft, hoor ik dat graag van u.

Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)  (www.psychotherapie.nl).

Hier kunt u de folder lezen over de klacht en geschillenregeling, waar ik bij ben aangesloten.

Hier kunt u ook de NVP beroepscode 2018 voor psychotherapeuten lezen.